Колькасць пераўтваральніка рэчыва

...
...

Мілімоль
1000
Крот
1
Кіламоль
10-3

Фунт радзімкі
2,2×10-3
Пры націску на значэнне даных справа будуць аўтаматычна скапіраваны даныя.