Пераўтваральнік малярнай масы

...
...

Адзінкі малярнай масы

Грам на моль
1,01
Кілаграм на моль
1,01×10-3

Стандартны атамны вага

Вадарод
1
Кісларод
0,06
Сера
0,03
Хлор
0,03
Жалеза
0,02

Малекулярная маса

Малекула вадароду
0,5
Малекула вады
0,06
Павараная соль (хларыд натрыю)
0,02
Малекула хлору
0,01
Малекула серы
3,93×10-3
Сталовы цукар (цукроза)
2,94×10-3
Пры націску на значэнне даных справа будуць аўтаматычна скапіраваны даныя.